Hvorfor var det du som ble sjefen?

Nina Riibe

November 06, 2023 Lars Esholdt Season 2 Episode 3
Nina Riibe
Hvorfor var det du som ble sjefen?
More Info
Hvorfor var det du som ble sjefen?
Nina Riibe
Nov 06, 2023 Season 2 Episode 3
Lars Esholdt

Dagens gjest er Nina Riibe. Hun har bakgrunn innen økonomi/finans og generell ledelse. Innen sin fagdisiplin har hun blant annet jobbet for Chivas i Skotland og for ISS. Overgang til generell ledelse ble formalisert hos Geelmuyden Kiese og hun er idag AD i Econa. Hun har styre erfaring i tillegg. 

Ovennevnte understøttes av en reflektert, åpen og ikke selvhøytidelig personlighet med betydelig kapasitet til lederskap.

Om verten:
Mitt liv består i å forstå lederen og hva som driver denne. Dette for å kunne oppnå de beste rekrutteringsresultater. Det er avgjørende å forstå og forske i disse forhold livet igjennom. Det er en hodejegers jobb.

Mitt liv er å identifisere potensial og utløsende krefter for vekst. 

Podcasten er tatt opp på Engebret Cafe, Oslo.

Produsert av Kontekst & Lyd.

Show Notes

Dagens gjest er Nina Riibe. Hun har bakgrunn innen økonomi/finans og generell ledelse. Innen sin fagdisiplin har hun blant annet jobbet for Chivas i Skotland og for ISS. Overgang til generell ledelse ble formalisert hos Geelmuyden Kiese og hun er idag AD i Econa. Hun har styre erfaring i tillegg. 

Ovennevnte understøttes av en reflektert, åpen og ikke selvhøytidelig personlighet med betydelig kapasitet til lederskap.

Om verten:
Mitt liv består i å forstå lederen og hva som driver denne. Dette for å kunne oppnå de beste rekrutteringsresultater. Det er avgjørende å forstå og forske i disse forhold livet igjennom. Det er en hodejegers jobb.

Mitt liv er å identifisere potensial og utløsende krefter for vekst. 

Podcasten er tatt opp på Engebret Cafe, Oslo.

Produsert av Kontekst & Lyd.