Hvorfor var det du som ble sjefen?

Thomas Falck

May 26, 2023 Season 2 Episode 2
Thomas Falck
Hvorfor var det du som ble sjefen?
More Info
Hvorfor var det du som ble sjefen?
Thomas Falck
May 26, 2023 Season 2 Episode 2

Dagens gjest er Thomas Falck. Han er profesjonell styrearbeider -  både som styreleder og styremedlem  med over 100 verv bak seg. I dag er han blant annet styreleder i Mustad Eiendom.

Han har en tidligere karriere bag sig som blandt andet Group Partner i  Verdane Capital / Four Seasons Venture.  Han er utdannet offiser i den norske marinen og har blant annet vært nestkommanderende på en ubåt. En MBA fra USA muliggjorde en overgang til næringslivet. Han har også bakgrunn fra Gemini Consulting.

Om verten:
Mitt liv består i å forstå lederen og hva som driver denne. Dette for å kunne oppnå de beste rekrutteringsresultater. Det er avgjørende å forstå og forske i disse forhold livet igjennom. Det er en hodejegers jobb.

Mitt liv er å identifisere potensial og utløsende krefter for vekst. 

Produsert av Kontekst & Lyd.

Show Notes

Dagens gjest er Thomas Falck. Han er profesjonell styrearbeider -  både som styreleder og styremedlem  med over 100 verv bak seg. I dag er han blant annet styreleder i Mustad Eiendom.

Han har en tidligere karriere bag sig som blandt andet Group Partner i  Verdane Capital / Four Seasons Venture.  Han er utdannet offiser i den norske marinen og har blant annet vært nestkommanderende på en ubåt. En MBA fra USA muliggjorde en overgang til næringslivet. Han har også bakgrunn fra Gemini Consulting.

Om verten:
Mitt liv består i å forstå lederen og hva som driver denne. Dette for å kunne oppnå de beste rekrutteringsresultater. Det er avgjørende å forstå og forske i disse forhold livet igjennom. Det er en hodejegers jobb.

Mitt liv er å identifisere potensial og utløsende krefter for vekst. 

Produsert av Kontekst & Lyd.